Het gebruik van het navigatie tijdens het rijexamen B wordt standaard. Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Het CBR wil hiermee meer aansluiten aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.

Sinds september 2011 moet elke examenauto al een navigatiesysteem hebben. Het gebruik van dit systeem is voor de examinator nu nog een van de drie mogelijkheden waaruit hij kan kiezen voor het examenonderdeel zelfstandig routerijden. Van de andere mogelijkheden vervalt het rijden naar een oriëntatiepunt (aangegeven plek) volledig. De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Update speciale verrichtingen
De update van het autorijexamen betreft ook de bijzondere verrichtingen. Hierbij maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden. Daarnaast wordt het geven van opdrachten voor de bijzondere verrichtingen preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Situatiebevraging uit examen
Verder wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald, omdat examenkandidaten hierdoor uit hun ritme kunnen worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets. Daarmee kan het bijdragen aan gevaarherkenning, vooral als hieraan extra aandacht wordt besteed in de rijopleiding. De situatiebevraging blijft ook gehandhaafd bij T-praktijkexamens.

Vernieuwen praktijkexamen
Naast de update werkt het CBR aan het vernieuwen van het praktijkexamen. Dit is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Verdere informatie hierover volgt in de loop van 2019.

  • sjaak

Leave A Comment